Географія Полтавщини
Сторінка для вчителя й учня
Сторінка викладача і студента
Географія Полтавщини.
Щиро вітаємо Вас на сторінках сайту «Географія Полтавщини»!

Цей сайт створений для об’єднання зусиль науковців, краєзнавців, учителів, студентів, учнів і всіх хто цікавиться природою, минулим і сучасним Полтавського краю!
В рубриці «Географія Полтавщини» подається коротка інформація про географічне положення, природні компоненти, населення і господарство області.
Головне завдання рубрики «Сторінка для вчителя й учня» - обмін  досвідом краєзнавчої роботи в школах Полтавщини. Вашим колегам буде цікаво ознайомитися з досвідом проведення уроків різних типів із використанням краєзнавчого матеріалу, змістом і методикою краєзнавчої позашкільної роботи, в тому числі – краєзнавчих подорожей та екскурсій тощо.  Надісланий за вказаною на головній сторінці адресою матеріал, за  згодою дописувача, може бути розміщений на цій сторінці сайту.
За бажанням учителя, який готується до проходження атестації, надісланий  матеріал може бути направлений і для рецензування та розгляду Вченою радою ПОІППО імені М.В. Остроградського і після цього вважається офіційною публікацією, яка розміщується на цьому сайті. Про бажання розмістити такий матеріал, як офіційну публікацію, слід заздалегідь повідомити листом  методиста ПОІППО за адресою: Шкоденко Лариса Анатоліївна, вул. Жовтнева, 64, м. Полтава, 36014. Разом із листом, підписаним керівником навчального закладу, додається роздруківка та CD-диск (з вичитаним і літературно відредагованим текстом статті та додатками до нього – фото, моделями, ілюстраціями тощо). Про проходження усіх передбачених процедур, № протоколу і дата затвердження буде повідомлятися наприкінці публікації.
За бажанням дописувача, матеріал може бути розміщений на сторінці сайту і без проходження рецензування та затвердження, але з інформацією про автора повідомлення і місце його роботи (для чого бажано зареєструватися на сайті). У будь-якому випадку, організатори сайту залишають за собою право редагування статті чи повідомлення за змістом і обсягом, або відмовити в його розміщенні, якщо матеріал не відповідає краєзнавчій меті сайту, не має суттєвої інформаційної або методичної цінності, несе образливу інформацію чи порушує Закони України (без пояснення причин такої відмови).
Для майбутніх абітурієнтів подається інформація про зміст і результати ІІ-ІІІ етапів шкільної олімпіади з географії, роботи географічних секцій МАН. На наступній сторінці учні можуть ознайомитися з життям студентів-географів Полтавського педуніверситету.
Сторінка «Сторінка викладача і студента» несе інформацію про викладачів кафедри географії та краєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка та інших географів-науковців і практиків на Полтавщині, або дослідників її природи, населення та господарства. Студенти можуть ознайомитися з робочими навчальними програмами дисциплін, планами лабораторних і практичних занять та польових практик. Тут також розміщуються студентські звіти про навчальні польові географічні практики. Сучасні й колишні студенти, які навчалися за спеціальністю «географія» в ПНПУ імені В.Г.Короленка на сторінці «Студентський форум» можуть також залишити свою інформацію (спогади, фото, координати для зв’язку з однокурсниками і друзями тощо).
Ми хочемо, щоб усі відвідувачі сайту відчували себе великою полтавською географічною родиною.

Булава Леонід Миколайович, завідувач, професор кафедри географії та краєзнавства Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка,  голова Полтавського обласного відділення Географічного товариства України, член правління обласної організації спілки краєзнавців України.

Список основної  краєзнавчої  літератури:

Булава Л.М. Географія Полтавської області. – Підручник для учнів 8-9 класів. – Полтава: ПОІПОПП, 1999. – 56 с.
Булава Л.М. Географія своєї області. Полтавщина. Додаток до краєзнавчого атласу. – Полтава: Оріяна, 2004. - 28 с.
Булава Л.М. Рідний край. Географія та краєзнавство. Полтавщина. Навчальний посібник для учнів п’ятого класу. – Полтава: ТОВ “АСМІ”, 1999. - 96 с.
Методика викладання географії Полтавщини/ Л.М.Булава, О.М.Мащенко, Л.М.Кушнір та інші. – Полтава: ПДПІ – ПОІПОПП, 1994. – 138 с.
Полтавська область. Географічний атлас: Моя мала Батьківщина / Голова редколегії Л.М. Булава. - К: ТОВ “Видавництво” МАПА”, 2004. – 20 с.
Полтавська область. Природа, населення, господарство. Видання 2-ге, доповнене й перероблене. – Полтава: Полтавський літератор, 1998. - 336 с.
Полтавщина: Природа. Традиції. Культура. – Полтава: Оріяна, 2007. – 104 с.
Природно-ресурсний, людський та виробничий потенціал Полтавщини (історія становлення та сучасний розвиток) // Вища педагогічна освіта і наука України. Полтавська область. –Полтава: ТОВ «АСМІ», 2008. – С. 18 – 71.

Тел.: 099-34-87-505
e-mail: bulavapolt@rambler.ru

 
2010р.