Географія Полтавщини
Сторінка для вчителя й учня
Сторінка викладача і студента
Польові практики.

Метеорологічна польова практика передбачена державним стандартом спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», та навчальним планом спеціальності, затвердженим ректором Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка (2006 рік), керівником методичної комісії МОіН, начальником управління вищої освіти МОіН.
Робоча навчальна програма складена на основі навчальних програм: «Полевые практики по географическим дисциплинам» (Программы педагогических институтов. Сборник 22. – М.: Просвещение, 1988. – С.11-12), а також на основі внутрішніх навчальних програм Київського національному університету імені Тараса Шевченка, Волинського національного університету імені Лесі Українки,  та   вивчення досвіду організації та проведення цієї практики в інших вузах, де ведеться підготовка бакалаврів географії.
При розробці програми враховувалися вимоги державного стандарту спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» (за освітньо-кваліфікаційним рівнем 6.010100 «бакалавр»). Детальніше

 
2010р.